podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Začiarknutím políčka „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi “ pri vypĺňaní
objednávkového formulára udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov spoločnosti Adrian Melo s.r.o. (IČO 51 106 329), a to do 31.12.2020.
Účelom poskytnutia súhlasu je uchovávať moje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, e-mail,
telefón, poštová adresa. Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu zverené, slúžia výlučne pre
potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám
ani iným subjektom s výnimkou spoločností, ktoré spracúvajú údaje pre účely doručenia zásielky, t.j.:
Slovenská pošta, a.s. , so sídlom Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.